Astudiaethau Achos

Mae’r rhain wedi’u cyfrannu'n hael gan sefydliadau ac ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, ac yn enghreifftiau o arferion da yng Nghymru i ysbrydoli ac arwain y rhai sydd am ddatblygu eu dull.

Rydym yn croesawu'ch ymatebion i'r astudiaethau achos hyn ac yn eich annog i gyfrannu eich hun. Anfonwch ebost at contact@ExChangeWales.org

Mae'r Rhwydwaith Rhagoriaeth Cyfnod Sylfaenol yn cefnogi'r datblygiad a'r ymgorffori o addysgeg Cyfnod Sylfaenol effeithiol ar draws Cymru ar gyfer gwell ymarfer a phrofiadau ar gyfer plant, fel rhan o system addysg hunan-cynnal a hunan-wella. Mae'n cynnal nifer o astudiaethau achos sy'n dangos ymarfer effeithiol yn cael ei ddefnyddio a datblygu mewn ysgolion a gosodiadau heb ei gynnal o ar draws Cymru mewn 5 ardal allweddol o ymarfer. Yr ardaloedd yma yw:

  • Datblygiad plentyn

  • Arweiniad

  • Iaith Cymraeg

  • Profiadau amgylchedd

  • Addysgeg cyfnod sylfaenol

Cyrchu'r astudiaethau achos yma

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now