Cysylltiadau Pwysig

Gallech chi hefyd dod o hyd i ni ar Facebook a Thrydar:
  • Facebook
  • Trydar

Prif Cysylltiadau Teuluoedd Cyntaf

Ynys Môn - Debbie Jones - Debbie.Jones@ynysmon.gov.uk

Blaenau Gwent - Alison Ramshaw - Alison.Ramshaw@blaenau-gwent.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr - Melinda Miller - Melinda.Miller@bridgend.gov.uk

Caerfilli - Rebecca Boulton - BOULTR@CAERPHILLY.GOV.UK

Caerdydd - Louise Bassett - lbassett@cardiff.gov.uk

Sir Gaerfyrddin - Juliette Hadley - JHadley@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion - Cathryn Morgan - Cathryn.Morgan@ceredigion.gov.uk 

Conwy - Gerald Witherington - gerald.witherington@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych - Jan Juckes-Hughes - jan.juckes-hughes@denbighshire.gov.uk

Sir Fflint - Dave Chisnall - david.chisnall@flintshire.gov.uk

Gwynedd - Bethan Wrench - bethanwrench@gwynedd.gov.uk

Merthyr - James Watkins - james.watkins@merthyr.gov.uk

Sir Fynwy - Lyn Webber - LynWebber@monmouthshire.gov.uk

Castell-Nedd Port Talbot - Allison Harris - a.t.harris@npt.gov.uk

Casnewydd - Sue O'Brian - sue.obrian@newport.gov.uk

Sir Benfro - Ann Alderman - Ann.Alderman@pembrokeshire.gov.uk

Powys - Chris Gough - chris.gough@powys.gov.uk

Powys - John Morgan - john.morgan2@powys.gov.uk

Rhondda Cynnon Taf - Mandy Perry - Mandy.perry@rctcbc.gov.uk

Abertawe - Mark Gosney - mark.gosney@swansea.gov.uk

Torfaen - Simon Rushton - Simon.rushton@torfaen.gov.uk

Bro Morgannwg - Mark Davies - MDDavies@valeofglamorgan.gov.uk

Wrecsam - Tricia Jones - tricia.jones@wrexham.gov.uk

Flying Start Main contacts

Ynys Môn - Bethan Hywel Jones - BethanHJones@ynysmon.gov.uk

Blaenau Gwent - Sherelle Jago - sherelle.jago@blaenau-gwent.gov.uk

Pen-y-bont ar Ogwr - Tina Haddon - tina.haddon@bridgend.gov.uk

Caerfilli - Sarah Mutch - mutchs@caerphilly.gov.uk

Caerdydd - Avril Hooper - a.hooper@cardiff.gov.uk

Sir Gaerfyrddin - Clare Yarnton-  FCYarnton@carmarthenshire.gov.uk

Ceredigion - Rhian Rees - Rhian.Rees@ceredigion.gov.uk

Conwy - Catrin Perry - catrin.perry@conwy.gov.uk

Conwy - Gerald Witherington - gerald.witherington@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych - Jan Juckes-Hughes - jan.juckes-hughes@denbighshire.gov.uk

Sir y Fflint - Hayley Wilkes - hayley.wilkes@flintshire.gov.uk

Gwynedd - Leisa M Williams - leisameleriwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Merthyr - Sarah Ostler - sarah.ostler@merthyr.gov.uk

Sir Fynwy - Beth Watkins - bethwatkins@monmouthshire.gov.uk

Castell-Nedd Port Talbot - Lisa Clement-Jones - l.clement-jones@npt.gov.uk  

Casnewydd - Mandy Shide - mandy.shide@newport.gov.uk

Sir Benfro - Sharon Buckle - sharon.buckle@pembrokeshire.gov.uk

Powys - Emma Peace - emma.peace@powys.gov.uk

Rhondda Cynon Taff - Mandy Perry - Mandy.perry@rctcbc.gov.uk

Abertawe - Lisa Williams - lisa.williams2@swansea.gov.uk

Torfaen - Emma Treadgold - emma.treadgold@torfaen.gov.uk

Bro Morgannwg - Gareth Powell - gpowell@valeofglamorgan.gov.uk 

Wrecsam - Deborah Hewson - Deborah.Hewson@wrexham.gov.uk

I ddarganfod gwybodaeth fanwl am gyngor sy'n ymwneud a theulu a chymuned yn eich ardal chi, pwyswch yma

Manylion Cyswllt Sefydliadau Allweddol

Action for Children

T: 01923 361 500 

E: ask.us@actionforchildren.org.uk

https://www.actionforchildren.org.uk/

Adoption UK

T: 01295 752240

https://www.adoptionuk.org/
 

AFA Cymru

T: 02920 761155

E: info-afacymru@stdavidscs.org

http://www.afacymru.org/index.php/en/

Barnardo's

T: 0208 550 8822

E: supporterrelations@barnardos.org.uk

https://www.barnardos.org.uk/

British Association of Social Workers

T: 0 121 622 3911

E: swk@basw.co.uk

https://www.basw.co.uk/

Care Forum

T: 01978 755400

E: enquiries@careforumwales.co.uk 

http://www.careforumwales.co.uk/

Carer’s Trust

T: 0300 772 9600

E: info@carers.org

https://carers.org/

The Children’s Society

T: 0300 303 7000 

E: supportercare@childrenssociety.org.uk

https://www.childrenssociety.org.uk/

Department of Health (England)

T: 0207 210 4850

E: https://contactus.dh.gov.uk/?openform

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

Family Rights Group

T: 020 7923 2628

E: office@frg.org.uk

https://www.frg.org.uk/

Fostering Network

T: 020 7620 6400
E: info@fostering.net

https://www.thefosteringnetwork.org.uk/

Llamau

T: 029 2023 9585

http://www.llamau.org.uk/ 

NSPCC

T: 0808 800 5000

E: help@nspcc.org.uk

https://www.nspcc.org.uk/

 

NYAS

T: 0151 649 8700

E: info@nyas.net

https://www.nyas.net/

Save the Children UK

T: 020 7012 6400

E: supporter.care@savethechildren.org.uk

http://www.savethechildren.org.uk/

Siblings Together

T: 020 7394 8708

E: admin@siblingstogether.co.uk

http://siblingstogether.co.uk/

Social Care Institute for Excellence

T: 020 7766 7400

E: info@scie.org.uk 

Social Care Wales (Care Council / SSIA)

T: 0300 30 33 444

E: info@socialcare.wales

https://socialcare.wales

Tros Gynnal

T: 029 2039 6974

http://www.trosgynnal.org.uk/

Voices from Care Cymru

T: 02920 451431

http://www.voicesfromcarecymru.org.uk/

 

Welsh Government

T: 0300 0604400

E: CustomerHelp@Wales.GSI.Gov.UK

http://gov.wales/?lang=en

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now