Ymchwilio Adnoddau

Hafan

 

Blog

> Darllen y diweddaraf

 

Astudiaethau Achos

> Enghreifftiau o ymarfer gofal ac addysg yng Nghymru

 

 

Deunyddiau Ymarfer

> Adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr addysg a gofal cymdeithasol

 

 

Ymchwil ac Adolygiadau Ymarfer

> Amrywiaeth o erthyglau ac adroddiadau o bob cwr o’r DU

 

 

Polisïau a Strategaethau’r Llywodraeth

> Polisïau a chynlluniau Cymru, gan gynnwys dogfennau pwysig y DU

 

 

Cysylltiadau Pwysig

> Am gyngor a chydweithio pellach

 

Ymwadiad

Oni nodir fel arall, ffynonellau allanol yw’r holl ddeunyddiau.  Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr bod y wefan yn ddibynadwy ac yn gywir, ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros gynnwys dolenni allanol neu’r modd y defnyddir deunyddiau a gaiff eu lawrlwytho / agor yma.

#negeseuoniysgolion - Y Prosiect IAA

 

Yn dilyn ymlaen o'r prosiect LACE, edrychwyd y prosiect IAA ar wella'r profiadau addysgiadol a'r cyrhaeddiad o blant sy'n cael ei edrych ar ôl a phobl ifanc yng Nghymru.

 

Dawn Mannay, Eleanor Staples, Sophie Hallett, Louisa Roberts, Prifysgol Caerdydd

Crynodeb y Prosiect

 

Yn Mai 2016, gwnaeth y Cyngor Ymchwil Economeg a Chymdeithasol darparu'r Canolfan Ymchwil a Datblygiad Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) gyda chyllid 'Impact Acceleration Account' (IAA) i adeiladu ar ganfyddiadau ac awgrymiadau'r prosiect LACE ac i rannu'r negeseuon gyda chynulleidfaoedd amrywiol. 

Gwnaeth y prosiect, 'Gwella'r profiadau addysgiadol a'r cyrhaeddiad o blant sy'n cael ei edrych ar ôl a phobl ifanc yng Nghymru' cynnwys nifer o ddigwyddiadau, gweithdai, ymgynghoriadau, a'r datblygiad o amrywiaeth o adnoddau i ddanfon #negeseuoniysgolion pwysig.

Allbynnau'r Prosiect

Arweiniodd ymgynghoriadau gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi profi gofal cymdeithasol, yn ogystal â chystadleuaeth barddoniaeth i'r rhai sydd wedi gadael neu sydd yn y system gofal, i'r datblygiad o #negeseuoniysgolion allweddol a chafodd eu cyflwyno mewn ffilm, fideo cerddoriaeth a chyfres o bosteri.

 

Gweithiodd CASCADE gyda 'Voices from Care Cymru', y rhwydwaith Fforwm Gofal Cymru a'r diwydiannau creadigol i ddatblygu nifer o adnoddau i hepi rannu'r negeseuon allweddol yma i ysgolion. 

Hefyd gweithiodd CASCADE gyda'r Rhwydwaith Maethu i ddatblygu'r cylchgrawn 'Disgwyliadau Mwy' ar gyfer gofalwyr maethu. 

Sylwadau

Ydych chi'n ystyried un o'r adnoddau uchod yn arbennig o ddefnyddiol, neu a oes gennych enghraifft o'i ddefnyddio wrth ymarfer?  Neu hoffech chi rannu eich barn, efallai?  Defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod i ni!

 

Os yw eich sylw yn cyfeirio at adnodd penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ei deitl.  Bydd pob sylw'n cael ei gymedroli cyn cael ei gyhoeddi.

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now