Newyddion

01/08/2019

Ydych chi'n barod am y gynhadledd 'Ydym Ni'n Barod' ar y 4ydd Medi? Ymunwch a Lleisiau o Care Cymru yn Llandrindod. Cysylltwch â Jane@vfcc.org.uk neu galwch 029 2045 1431 i gofrestru erbyn 12fed Awst. Rhannwch y gair! Pwyswch yma am fwy o wybodaeth.

01/08/2019

Amcanwyd y gweithdy i ddarparu cyflwyniad byr i beth rydym ni'n gwybod am sut mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud dewisiadau, wedi dilyn gan ymarferion ymarferol er mwyn profi a gweld pa wahaniaethu gallant nhw wneud. Arweiniwyd y gweithdy gan Dr David Wilkins a Dr Catherine Foster.

Cychwynnodd y gw...

Ar 21ain Mehefin (Caerdydd) a 26ain Mehefin (Bangor) croesawyd ExChange Natalie Roberts o Brifysgol Bangor i gyflwyno gweithdy ar brofiadau pobl ifanc digartref sy'n byw mewn llety â chefnogaeth. Cyflwynwyd darganfyddiadau o brosiect a wnaeth gweithio gydag elusen ddigartref wedi seilio yng Ngogledd...

Yn galw holl bob ifanc gyda phrofiad o ofal rhwng 11-18 oed! Eisiau dysgu sgiliau newydd, codi hyder a chreu ffrindiau newydd? Dewch i'r Coleg Brenhinol Cerddoriaeth a Drama Cymru yng Nghaerdydd o 5-9 Awst i gymryd rhan yn y gweithdai am ddim.

Sut i gael fwy o gwybodaeth ac archebi:

Ymweld â: bit.ly/S...

Cydweithrediad, Creadigaeth a Chymhlethdod: Datblygu rhwydweithiau ac ymarferion o gyd-gynhyrchu gyda phlant a phobl ifanc. Canolfan Manceinion ar gyfer Astudiaethau Ieuenctid, Prifysgol Fetropolitan Manceinion. Mehefin 2019.

Er bod y potensial ar gyfer cyflogi technegau cyd-gynhyrchu gyda phlant a p...

Ar y 26ain o Fawrth, hwyluswyd NSPCC Cymru gweithdy ymarferydd ar 'Pobl Broffesiynol yn Torri'r Tawelwch: Cefnogi pobl broffesiynol i ymateb i ddatguddiadau plant o gamdriniaeth'.Maen nhw'n lansio ei hadnodd amddiffyniad 'Rhoi gwybod i blant eich bod yn gwrando' ar gyfer pobl broffesiynol, er mwyn c...

16/04/2019

Ar Ddydd Mawrth 19 Mawrth, cyflwynodd Dr Victoria Sharley y darganfyddiadau o'u PhD at y gweithdy ExChange, 'Esgeulustod Plant yn Ysgolion'. Archwiliodd amcanion yr astudiaeth, eu dyluniad a dulliau, heriau yng nghasgliad data, darganfyddiadau a negeseuon allweddol ar gyfer ymarfer.

Dangoswyd cefndir...

11/04/2019

Ar y 12fed Mawrth 2019, daliwyd ExChange Wales ei gynhadledd gyntaf o'r flwyddyn; 'Amser Newid: Gwella Gofal a Chymorth ar gyfer Pobl gydag Anableddau Dysgu', ym Maenor Llancaiach Fawr ym Mwrdeistref Cyngor Caerffili.

Cadeiriwyd y diwrnod gan Siân Davies, Pennaeth Rhaglenni Strategol ym Mencap Cymru.

...

10/04/2019

Pam cyfranogaeth?

Cyflwynodd Dr. Clive Diaz y webinar a gosododd yr amcanion:

  • I ystyried beth rydym ni'n meddwl gan gyfranogaeth plant

  • I adborth darganfyddiadau o ymchwil gyda phlant a phobl broffesiynol

  • I drafod heriau a galluogwyr i sicrhau cyfleoedd ar gyfer cyfranogaeth ystyrlon plan...

26/02/2019

Wedi postio gan

Ar Ddydd Gwener, Chwefror 8fed, cynhaliwyd ymchwilwyr o Brifysgolion Bryste ac Abertawe gweithdy ymarferydd yn ymwneud a datblygu'r gwasanaethau gofal a iechyd cynhwysol ar gyfer pobl traws hyn yng Nghymru.

Yn cyflwyno roedd:

Paul Willis, Prifysgol Bryste

Michele Raithby, Prifysgol Abertawe

Chris Dobbs,...

Please reload

Archif

Please reload

Tagiau

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com