Wrth Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth

Mae'r tudalen Wrth Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth yn sylfaen ar gyfer gofalwyr maeth i ymateb i'r heriau a rhwystrau sy'n codi ac i rannu eu profiadau, strategaethau a chyngor i ofalwyr maeth eraill ynglŷn â'r argymhellion allweddol sy'n cael ei gynhyrchu mewn ymchwil cyfredol. Yma darganfyddwch blogiau, tudalennau cyngor a 'top tips' ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal yn yr ysgol ac addysg bellach yn llwyddiannus.

27/10/2018

Ar draws y wlad, mae yna filoedd o ofalwyr maeth sy'n darparu teuluoedd cariadol a sefydlog ar gyfer eu plant maeth, ond sydd heb yr hyder i siarad allan. Er ein bod ni wedi tyfu mewn hyder i bleidio dros blant a phobl ifanc gyda phrofiad o ofal, rydw i'n anghyffyrddus gyda'r awgrym bod ni'n gwneud hyn oherwydd rydym ni'n arbennig mewn rhyw ffordd - nad ydym!

Mae'r ffordd rydym ni wedi datblygu'r hyder bach yn fwy cymhleth. Doe...

14/09/2018

Mae angen i ofalwyr maethu mynychu cyfarfodydd gydag ysgolion fel rhan o'u swydd. Mae'r rhestr isod yn adlewyrchiad o'r holl bethau rydw i wedi ystyried yn ddefnyddiol ar draws y blynyddoedd, o'r cyfarfodydd rydw i wedi mynychu. Gobeithiaf bydd y pwyntiau yma yn gweithredu fel canllaw a rhestr wirio i ofalwyr maethu eraill, a chefnogi nhw yn y dyfodol wrth baratoi ar gyfer cyfarfodydd. 

  • Ysgrifennwch restr o'r cwestiynau ryd...

Please reload

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now