ExChange: Teulu a Chymuned

1/6
Archwilio'r Adnoddau

Blog

> Darllen y diweddaraf

Digwyddiadau

> Dod o hyd i weithdai, hyfforddiant, seminarau, cynadleddau a mwy

Polisi a Strategaeth i Gymru

Astudiaethau Achos

> Enghreifftiau o arferion presennol yng Nghymru

Deunyddiau Ymarfer

> Adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr 

Ymchwil ac Adolygiadau Ymarfer

> Amrywiaeth o erthyglau ac adroddiadau o bob cwr o’r DU

Cysylltiadau Pwysig

> Am gyngor a chydweithio pellach

Mae ExChange: Teulu a Chymuned yn “Gymuned Arferion” ar-lein, sef canolfan adnoddau sydd â’r nod o gynnig adnoddau all helpu i gefnogi teuluoedd a chymunedau. Comisiynwyd ExChange: Teulu a Chymuned gan Lywodraeth Cymru ac fe’i datblygwyd ar y cyd â grŵp cynghorol o’r tîmau Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg.
Mae ExChange yn seiliedig ar yr egwyddor y gall ymarfer gorau ddatblygu pan mae profiad ac arbenigedd yn cael eu rhannu, a chydweithio’n cael ei annog. Mae'r safle hwn yn cynnig lleoliad ar gyfer rhannu deunyddiau p'un a ydynt wedi’u cyhoeddi neu beidio i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i blant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru. Mae ExChange: Teulu a Chymuned yn cynnal adnoddau ac yn cynnig y cyfle i drafod ac ymgysylltu’n bellach.

Gweler ein tudalennau adnoddau ynghylch:

Magu plant

       Ymunwch â’n rhestr bostio i gadw ar ddeall    

Amdanom ni

Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant CASCADE ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi dylunio ac arwain y prosiect hwn. Mae wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i ddatblygu gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA).

Tudalen Ffocws

Gwneud Cyfraniad
Ydych yn weithiwr proffesiynol ym maes gofal cymdeithasol neu addysg ac yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd?  Ydych yn ysgolhaig sy’n canolbwyntio ar dystiolaeth i lywio ymarfer? Os felly, hoffem glywed gennych!

Rydym yn chwilio am y cyfraniadau canlynol:

  • Llenyddiaeth academaidd (wedi’i chyhoeddi neu heb ei chyhoeddi) 

  • Adroddiadau polisi ac ymatebion 

  • Enghreifftiau o ymarfer gorau ac astudiaethau achos

  • Deunyddiau hyfforddi neu gynlluniau gweithredu 

  • Blogiau


Oes unrhyw beth arall allai fod o gymorth neu ddiddordeb o ran cefnogi teuluoedd a chymunedau yn eich barn chi?

I gyfrannu, llenwch y ffurflen isod a rhoi gwybod i ni pa ddeunyddiau yr hoffech eu rhannu, neu anfonwch ebost yn uniongyrchol at contact@exchangewales.org

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now