top of page

Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru - gweithdy ar-lein

Mae'n bleser gan ExChange Wales ddod â'r gweithdy ar-lein hwn atoch am Adolygiadau Ymarfer Plant yng Nghymru, ar ôl i’n gweithdai yng Nghaerdydd a Bae Colwyn gael eu canslo’n gynharach eleni (oherwydd y pandemig).

Yn y gweithdy 45 munud hwn, bydd Dr Alyson Rees a Dr Tom Slater o Brifysgol Caerdydd yn trafod canfyddiadau o ddadansoddiad ansoddol ac aml-ddisgyblaethol o 20 o Adolygiadau Ymarfer Plant (CPR) yng Nghymru (roedd y rhain yn arfer cael eu galw’n Adolygiadau Achosion Difrifol). Dadansoddwyd yr adolygiadau o dri safbwynt gwahanol: y gyfraith, troseddeg ac ymarfer (gwaith cymdeithasol).

Mae’r cyflwyniad yn nodi’r themâu trawsbynciol canlynol: (i) hierarchaeth gwybodaeth, lle mae rhai ffynonellau gwybodaeth yn cael eu blaenoriaethu dros rai eraill (ii) rhannu/cofnodi gwybodaeth, lle gwelwyd diffygion o ran rhannu neu gofnodi gwybodaeth (iii) asesiad rhannol, pan nad oedd rhai asesiadau’n gyfannol, ac yn olaf (iv) llais y plentyn, pan nad oedd profiad neu safbwynt y plentyn yn cael ei ystyried bob amser. Hon oedd yr astudiaeth gyntaf i ystyried themâu oedd yn deillio o Adolygiadau Ymarfer Plant (yng Nghymru), a’r un gyntaf i gael ei chynnal o safbwynt aml-ddisgyblaethol.

Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar y goblygiadau o ran ymarfer a pholisi. Rydym wedi cyflwyno fideo'r gweithdy ac ystod o adnoddau i fynd gydag ef fel a ganlyn:

Gwylio’r gweithdy (45 munud)

Gweld y sleidiau

Lawrlwythwch ffurflen werthuso ar gyfer y gweithdy - cadwch y ffurflen ar wahân a'i dychwelyd trwy ebost

Tudalennau Dan Sylw
Tudalennau Diweddar
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
Archive
Search By Tags
No tags yet.
    bottom of page